Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web sv388casino-vietnam.click, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong văn bản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Tất cả nội dung trên trang web sv388casino-vietnam.click chỉ mang tính chất tham khảo và thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và giao diện của trang web sv388casino-vietnam.click thuộc về chúng tôi hoặc các bên cung cấp nội dung. Bất kỳ hành vi sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng nội dung trái với quyền sở hữu trí tuệ đều bị nghiêm cấm.

Bạn được phép tải xuống và in ấn nội dung từ trang web sv388casino-vietnam.click chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Sử dụng nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tài khoản người dùng

Để sử dụng một số tính năng của trang web sv388casino-vietnam.click, bạn có thể cần tạo một tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và duy trì tính bảo mật của tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn.

  • Bạn không được chia sẻ tài khoản và mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.
  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web sv388casino-vietnam.click có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách riêng tư của những trang web này. Việc sử dụng liên kết đến trang web bên thứ ba là do sự lựa chọn và rủi ro của bạn.

  • Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc cẩn thận điều khoản sử dụng và chính sách riêng tư của trang web bên thứ ba trước khi tương tác.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web bên thứ ba.