Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này nhằm đưa ra các quy định và hướng dẫn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng trên trang web sv388casino-vietnam.click.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư hiện hành. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết và khi bạn đã đồng ý.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau khi bạn tương tác với trang web sv388casino-vietnam.click:

  • Tên và địa chỉ
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Thông tin đăng nhập và lịch sử giao dịch

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân liên quan đến việc sử dụng trang web, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt web, ngày và giờ truy cập.

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được có thể được sử dụng như sau:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi
  • Phản hồi và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung
  • Phân tích và nghiên cứu thị trường

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác liên kết và nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ và tiếp thị sản phẩm đến bạn, nhưng chỉ sau khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn.